Yönetim Kurulu Üyeleri

Özer ÜNVERAN, Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğinden 2006’da mezun olan Özer Ünveran, Lisans mezunu olup “Yaratıcı Drama ile Meslekî Rehberlik” konusunda Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Özer ÜNVERAN, Özel yeteneklilerin tanılanması ve destek eğitim odalarında yapılacak uygulamalar üzerine öğretmen eğitimleri vermektedir. Özel Yeteneklilere yönelik Destek Eğitim Odası etkinlikleri ve Zenginleştirilmiş Eğitim Planları yazmaktadır. Bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sivas Koordinatörüdür. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü olan KODA( Köy Okulları Değişim Ağı Derneği) gönüllüsü olarak 4 yıldır Köy okullarında uygulanmak üzere interdisipliner temelli ders akışları ve bütünleştirilmiş ders planları yazmaktadır. Diğer gönüllülerle birlikte yürüttüğü çalışmada Yazdığı etkinlikler Bakanlıkça bir kitap halinde yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Oryantring, Satranç Antrenörlüğü, Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesi, müze eğitimi, Yaratıcı drama liderliği, masal anlatıcılığı gibi eğitimlerde de il formatörlüğü yapmaktadır.

 

Murat Yavaşer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunudur. Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Eğitimi bölümünde tezli yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında Müdür Yetkili Öğretmenolarak  görev yapmakta olan Murat, Yazılım Geliştirme Uzmanlığı, Dijital Girişimcilik, Flutter uygulaması, Mobil Uygulama Geliştirme , Python, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım ile Öğretimi, Yapay Zeka Eğitimi, 3DS Max Eğitimi, Bilgisayar Destekli Robot Tasarımı  gibi konularda eğitimler almış olup bu eğitimlerdeki kazanımlarını tüm öğrencileriyle ve sanal sınıflar yoluyla kardeş okul öğrencileriyle paylaşmaktadır. Eğitimin ve öğretimin dijital tabanlı halinin de önemli olduğu vurgusunu yapan Murat, öğrencileriyle birlikte Herkes Kod Yazabilir Mottosuyla, Proje Danışmanlığı yaparak ortaya çıkan ürünler hakkında feedback vermektedir. Temel manada projenin dijital ortama aktarılması, sosyal medya ayağının yürütülmesi, uygulama esnasında görüntü ve video çekimi, sonrasında ise bu metaların montajlanarak proje sitesine yüklenerek yaygınlaştırmada kullanılması gibi zorlu görevleri üstlenmiştir.

1995 Sivas doğumluyum. İlk ve orta okulu Sivas’ta okudum. Cumhuriyet üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. 2 yıldır Şanlıurfa merkezde öğretmenlik yapıyorum.