Başkan : Adem DEMİR, İngilizce Öğretmenliği lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. MEB, Dış İşleri Bakanlığı gibi kurumlarda çalıştıktan sonra 2019 yılından beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan ve gençlik projeleri yürüten Adem DEMİR ESC, Erasmus Yükseköğretim, Erasmus Gençlik ve Okul Eğitimi programlarında tecrübe sahibidir. Yurt dışından birçok kurumla aktif olarak iletişim halinde olmakla birlikte Buruciye Gençlik ve Eğitim Derneği’nin bütün proje süreçlerinde aktif olarak yer almaktadır ve katılımcıların Erasmus projelerinden en iyi deneyimi elde etmesine katkı sağlamaktadır. Gençlik ve gönüllülük projelerinde 2015 yılından bu yana çeşitli STK’larda ve devlet kurumlarında gençlik proje faaliyetlerinde yer alan Öğr. Gör. Adem DEMİR, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı ve diğer bazı gençlik STK’larının ve kurumlarının düzenlediği Erasmus + faaliyetlerine seminerlerine katılmıştır.

 

 

Başkan Yardımcısı : Özer ÜNVERAN, Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğinden 2006’da mezun olan Özer Ünveran, Lisans mezunu olup “Yaratıcı Drama ile Meslekî Rehberlik” konusunda Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Özer ÜNVERAN, Özel yeteneklilerin tanılanması ve destek eğitim odalarında yapılacak uygulamalar üzerine öğretmen eğitimleri vermektedir. Özel Yeteneklilere yönelik Destek Eğitim Odası etkinlikleri ve Zenginleştirilmiş Eğitim Planları yazmaktadır. Bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sivas Koordinatörüdür. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü olan KODA( Köy Okulları Değişim Ağı Derneği) gönüllüsü olarak 4 yıldır Köy okullarında uygulanmak üzere interdisipliner temelli ders akışları ve bütünleştirilmiş ders planları yazmaktadır. Diğer gönüllülerle birlikte yürüttüğü çalışmada Yazdığı etkinlikler Bakanlıkça bir kitap halinde yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Oryantring, Satranç Antrenörlüğü, Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesi, müze eğitimi, Yaratıcı drama liderliği, masal anlatıcılığı gibi eğitimlerde de il formatörlüğü yapmaktadır.

 

 

Başkan Yardımcısı & Eğitmen : Muhammed Esad Yılmaz İngilizce uluslararası ilişkiler bölümü mezunu ve aynı alanda aktif yüksek lisans öğrencisidir. Gençlik çalışmaları, gençlik değişimleri, Erasmus+ öğrenci hareketliliği vb. bir çok projeye katılmıştır. Aktif olarak eğitmenlik, kolaylaştırıcılık ve proje yazarlığı yapmaktadır. Gençlik çalışanı olarak STK içerisinde tüm alanlarda aktif olarak rol almak, kendisini ve mümkün olduğunca diğer katılımcıları geliştirmek için tüm potansiyelini ortaya koyma gayesindedir.

 

 

 

 

Sosyal Medya Sorumlusu & Mentör : Yusuf Eren Çakmak Grafik Tasarım bölümünde eğitim almıştır. Tasarım, içerik üretme ve sosyal medya hesapları yönetme alanlarında deneyime sahibidir. Aktif olarak bir çok firma ile işbirliği yapmaktadır. 2022 yılında kısa dönem ESC gönüllüsü olarak Bosna Hersek’in BRAVO organizasyonunda gönüllü faaliyetinde bulunmuştur. Buruciye gençlik ve eğitim derneğinde sosyal medya alanında aktif olarak rol almaktadır. Projelerde medya sorumlusu ve yürütme alanında tasarım ve içerik üretme alanında aktif rol almaktadır.

 

 

 

 

Gençlik Çalışanı & Mentör : Sefa Tamgaç Mimarlık son sınıf öğrencisidir. Gençlik çalışanı olarak Buruciye Gençlik ve Eğitim Derneğinde aktif rol almakta olan Sefa ayrıca projelerde mentörlük yaparak kendini gençlik alanında geliştirmekte ve katılımcı/gönüllülere yardımcı olmaktadır. 2022 yılında kısa dönem ESC gönüllüsü olarak Bosna Hersek’in BRAVO organizasyonunda gönüllü faaliyetinde bulunmuştur. Bir çok Erasmus+ Gençlik projesine katılım sağlamıştır.

 

 

 

 

Eğitmen & Gençlik Çalışanı : Zeynep, İngilizce Fransızca Mütercim Tercümanlık alanında lisans eğitimini tamamladı. Dernek tarafından yürütülen çeşitli Erasmus projelerinde eğitmenlik yaptı ve çalıştaylarda görev aldı. Pozitif enerji ve özveriyle hareket eden bir gençlik çalışanı ve mentördür.

 

 

 

 

Gençlik Çalışanı : İrem Göktepe, İngilizce – Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. Dernek çalışmalarında aktif olarak rol almakta ve çeşitli Erasmus projelerinde mentörlük yapmaktadır. Hayata karşı neşeli tutumu ve pratikliğiyle değişim ve gelişime açık bir gençlik çalışanıdır.