Buruciye Gençlik ve Eğitim Derneği 2020 yılında kurulmuş olup vizyon olarak özel eğitime muhtaç bireylerin eğitimi başta olmak üzere gençlik, çevre ve kültür alanlarında gençler ile birlikte toplumun her katmanından bireylere informal öğrenme imkanları sunmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluş aşamasından hemen sonrasında ilimizde bulunan farklı STK ve Sivas Valiliği ve İl Kültür ve Turizm müdürlükleri ile iş birliği protokolü imzalayan derneğimiz pandemi sürecine rağmen ilimizde birçoğu çevrimiçi olmak üzere birtakım faaliyetleri gerçekleştirmeyi başarmıştır. İlk defa bir Erasmus projesine başvuran derneğimiz bu programda projelere yürütmek için gerekli insan kaynağına, kurumsal yeterliliğe ve en önemlisi de arzu, istek ve motivasyona sahiptir.
Derneğimiz gençlerin ve eğitimcilerin eğitimine ve bilişsel ve duyuşsal olarak en üst basamaklara konuşlandırılmasına yatırım yaparak yeni fikirlerin, yaratıcılığın ve sanatsal ifadenin değerler eğitimi ve milli-manevi değerler bağlamında ortaya çıkmasına vesile olabilmek için yola çıkmıştır. Milli ve manevi değerlerimizin rehberliğinde evrensel değerleri de kendi sınırlarımızın da ötesinde temsil etmeye ant içerek, işimizin temel bir değeri olan kültürlerarasılığı da teşvik etmek istiyoruz. Dahası, faaliyet çeşitliliğimizle milletimizin evlatlarını birçok alanda zihnen ve fikren zenginleştirmek istiyoruz. Buruciye Gençlik ve Eğitim Derneği olarak aşağıdaki alanlarda belirtilen etkinlikleri yerin

 

e getirmeyi hedeflemekteyiz:
Eğitim Faaliyetleri: Okul içi ve okul dışı eğitim projeleri, aktif vatandaşlık, Avrupa Vatandaşlığı, değerler eğitimi temelinden hareketle insan hakları eğitimi, medya okuryazarlığı, öğretmen ve yetişkinler için çocuk gelişimi eğitimi, dezavantajlı gruplarda eğitim, sanat ve tasarım, mesleki rehberlik çalışmaları, yaratıcı drama eğitimleri ve üstün zekâlılarda eğitim çalışmaları planlamaktadır.
Kültürel Etkinlikler: Konferans, seminer, panel, atölye çalışmaları.
Kültürlerarası Faaliyetler: Gençlik hareketliliği programı ve projeleri, uluslararası konularda eğitim, yurt içi ve yurt dışında farklı kültürlerin tanıtımı, Erasmus ve ESC programlarının tanıtımı
Yerel/Bölgesel Tanıtım: Doğanın korunmasına yardımcı olan tüzel kişilerle iş birliği yapmak, yerele özgü mesleklerin, sanat ve zanaatların endemik bitki ve hayvan türlerinin korunarak turizme kazandırılması, kırsal kalkınma modellerinin incelenerek yerele uygun hale getirilip üretimin teşvik edilmesi ve böylece yerel ekonomiye katma değer sağlamaktır. Ayrıca yöremizin tipik yönlerinin tanıtımı ve yerel girişimcilikle ilgili bilinci geliştirmektir.
Gençlere ve eğitimcilere olabildiğince çok kişiyi içerisine dâhil eden yaygın eğitim fırsatları sağlamak ve daha önce hiç katılmamış olanları her seferinde daha fazla oranla dahil etmeye çalışmaktır. Başlıca amacımız, gençlerin milli ve manevi değerlerimizden kopmadan resmi olmayan öğrenme araçlarını kullanarak çapraz yeterliliklerini (yaşam becerileri) geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Gençleri, farklı kültürlerden, ülkelerden ve sosyal koşullardan gelen insanlarla barış içinde bir arada yaşamaları için kültürlerarası bir ortamda başkalarıyla yüzleşmelerine fırsat vererek, sosyal bir vicdanın gelişimini teşvik etmektir. Bunun yanı sıra;
• Gençlerin istihdamı ve girişimciliğin güçlendirilmesi,
• Yereldeki eğitim ve faaliyetlere dezavantajlı grupların dahil edilmesi,
• Gençler ve yetişkinler arasında medya okuryazarlığını ve BT becerilerini geliştirmek,
• Gençlerin dünyamızın önemli sorunları konusunda bilinçlendirilmesi,
• Sosyal olarak dezavantajlı ve fiziksel engelli insanların topluma entegrasyonuna vesile olmak,
• İnsan haklarının, cinsiyet eşitliğinin ve kültürlerarası iletişimin teşvik edilmesi,
• Gençler için zorlu kültürlerarası öğrenme deneyimleri sağlamak,
• Uluslararası gönüllü programları aracılığıyla sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek
• Dünyadaki insanlar arasında kültürlerarası anlayışı, fırsat eşitliğini, hoşgörüyü ve barışı teşvik etmek,
• Öğrenciler ve gençler için mesleki eğitim ve öğretimi teşvik etmek yer alıyor