European Solidarity Corps-ESC Programı Nedir?
“European Solidarity Corps (ESC)” veya Türkçe adıyla “Avrupa Dayanışma Programı (ADP)” Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında uygulamaya konan yeni gönüllülük ve dayanışma programıdır. Bu program kapsamında 18-30 yaş (bu yaşlar dahil) arasındaki gençler herhangi bir AB ülkesinde veya kendi ülkesinde 2 haftadan 12 aya kadar gönüllülük programlarına katılabiliyor. Türkiye’de, Avrupa Birliği üyeliğine bir aday bir ülke olduğu için bu programdan diğer AB ülkeleriyle eşit şekilde yararlanabiliyor.

ESC programında gönüllülük projeleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar kısa dönem (seyahat süresi hariç 14-59 gün) ve uzun dönem (seyahat süresi hariç 2-12 ay) gönüllülük projeleridir. Her gencin sadece 1 kısa dönem + 1 uzun dönem gönüllülük projesi hakkı vardır. Bu haklarını kullandıktan sonra artık ESC’ nin gönüllülük projelerine katılamaz. Eğer ilk olarak uzun dönemli bir ESC’ gönüllülük projesine katılırsanız o zaman kısa dönem hakkınızı da kullanmadan bu programdan yararlanma hakkınız sona erer.

Gönüllüye hangi destekler sağlanıyor?
ESC projeleri kapsamında gönüllülere aşağıdaki destekler sunulmaktadır.

Seyahat Desteği
Projenin gerçekleşeceği ülkeye gidiş-dönüş seyahat masraflarınız için size ödeme yapılır.

Konaklama Desteği
Ev sahibi kurum size gönüllü evinde, yurtta veya bir aile yanında konaklama desteği sağlar. Ayrıca bu konaklama yerinin elektrik, su, ısınma vb. masrafları da yine ev sahibi kurum tarafından karşılanır.

Yemek Desteği
Çoğunlukla size bunun için proje bütçesinden bir miktar ödeme yapılır ve 3 öğün yemek masraflarınızı buradan karşılamanız istenir.

Yerel Ulaşım Desteği
Kabul edildiğiniz projenin faaliyetleri süresince konaklama yeri ile faaliyet yeri (örn. Ev sahibi kurumun ofisi) arasında ki yerel ulaşım da yine proje kapsamında ev sahibi kurum tarafından karşılanır.

Sağlık Sigortası
ESC gönüllülük projelerine kabul edildiğiniz de program kapsamında faaliyet süresince özel bir sağlık, seyahat ve üçüncü taraf mesuliyet sigortasından yararlanırsınız. Sigorta desteği ücretsiz olarak sunulur ve ayrıca vize başvurusunda da bu sigortanızı sunarsınız. Sigorta işlemleri size destek veren gönderen kuruluş tarafından yapılır.

Vize Desteği
Projenin gerçekleşeceği ülkeye gitmek için vize sürecinde ödediğiniz başvuru ücreti, çeviri ücretleri, aracı kurum masrafları, sağlık sigortası masraflarınız (eğer ayrı bir sigorta yapmanız gerekirse vb.), vize almak için yaptığınız ulaşım masraflar bunlara birer örnektir.

Dil Eğitimi Desteği
ESC programı kapsamında en az 3 ay olmak üzere gittiğiniz ülkenin (örn. Almanya’ da Almanca, Polonya’ da Lehçe vb.) dil kursuna katılmanız beklenir. Bu dil kursu da yine size ücretsiz olarak ev sahibi kurum tarafından sağlanır. Dil kursu ev sahibi kurumdaki bir gençlik çalışanı tarafından ücretsiz sağlanabildiği gibi profesyonel bir dil kursu veya özel eğitmen tarafından da verilebilir.

Cep Harçlığı Desteği
ESC gönüllülük projelerinde yukarıdaki tüm desteklerin yanı sıra ayrıca size aylık cep harçlığı ödemesi de yapılır.

Projelere Katılmak için Şartlar Nelerdir?
ESC gönüllülük projeleri için yabacı dil bilme, öğrenci olma veya üniversite mezunu olma vb. hiçbir şart bulunmamaktadır. Tek şart faaliyetin başladığı gün itibari ile 18-30 yaş (bu yaşlarda dahil) aralığında olmanızdır. İnternet üzerinden hazırlayacağınız Europass formatındaki İngilizce bir CV ile tüm projelere başvuru yapabilirsiniz.