MİSYON

“Buruciye Gençlik ve Eğitim Derneği’nin Misyonu, gençlerin istihdam edilebilirliğine dayalı bir değer sistemi aracılığıyla gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların birey olarak kendilerini gerçekleştirdikleri ve toplumda yapıcı bir rol oynadıkları daha iyi bir dünyanın inşasına yardımcı olmaktır. ” Kuruluşumuz, her birini hayatın zorluklarıyla güven, yeterlilik ve onurla yüzleşmek için güçlendiren ve zenginleştiren toplum temelli hizmetler sağlayarak gençlerin ve ailelerin güçlü yanlarını ve yeteneklerini teşvik etmektedir.

Değerlerimiz – Neye İnanıyoruz?
Merhamet – Hizmet verdiğimiz tüm gençleri önemsiyor, olumlu seçimler ve gelişme fırsatları peşinde koşmalarına yardımcı olmaya,
Etki – Şimdi ve gelecekte fark yaratan olumlu, ilham verici programlar sunarak gençlerin ve ailelerin yaşamlarını iyileştirmeye,
Çeşitlilik – Kapsayıcı bir doğa ve farklı bir kadro ile hizmet verdiğimiz her gencin, ailenin ve toplumun farklılıklarını benimsetmeye,
Azim – Koşullar ne olursa olsun, zorlukların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak için tüm gençlerin yeteneklerini geliştirmeyi taahhüt etmeye,
İşbirliği – Gençlerimizin başarısını şekillendirmeye yardımcı olmak için çalışanlarımızla, topluluklarımıza, destekçilerimizle ve ortak kurumlarımıza işbirliği halinde hareket etmeye gayret gösteriyoruz.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, hoşgörü, ortak değerler, işbirliği ve karşılıklı bir atmosferde işbirlikçi ortaklık, eğitim ve kültür alışverişi, savunuculuk ve gönüllülük yoluyla insanlığın hizmetinde sürdürülebilir gelecek için yapıcı katılım ve güçlendirme için yeni nesil küresel gençliği hazırlamak ve ilham vermektir. Dürüstlük, yaratıcılık, yenilikçilik, sıkı çalışma, hizmet ve çevre takdiri değerlerini takdir etmek ve özümsemek için küresel gençliği hazırlamak ve geliştirmek en öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

 

Stratejik öncelikler

Gençlik Katılımı
Buruciye Gençlik ve Eğitim Derneği, gençlere beceri ve bilgileri geliştirme fırsatı vermekte, onları topluluklarında aktif rol almaları için güçlendirmektedir. Katılım, tanınma ve nesiller arası değişim, genç üyelerimiz için bir çerçeve sağlamanın anahtarıdır.

Eğitim Yöntemleri
Gençlik Programı, gençlerin yarının zorluklarıyla yüzleşme kapasitelerini güçlendirerek yaygın bir öğrenme ortamı sağlamalıdır. Buruciye Gençlik ve Eğitim Derneği, Gençlik Programını hayata geçirmek için kaliteli  gönüllüleri kendi bünyesine çekmeli, eğitmeli ve elinde tutmalıdır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Dernek faaliyetleri içinde bulunduğu toplumları yansıtmalı ve ayrım gözetmeksizin tüm bireyleri kucaklamak için aktif olarak çalışmalıdır. Bu çeşitlilik sadece üyeliğe değil, hareket içinde kullanılan yöntem ve programlara da yansıtılmalıdır.

Sosyal etki
Her üye toplum hizmetine dahil olmalı ve başkalarına ilham vermek için deneyimlerini paylaşmalıdır. Faaliyetler ve projeler aracılığıyla üyeler, topluluklarına katkıda bulunur ve olumlu değişimin liderleri haline gelir.

İletişim ve Dış İlişkiler
Üyelerimizin profili, ortak değerlerimizi yansıtarak ne yaptığımızı ve neden yaptığımızı doğru bir şekilde tasvir etmelidir. En etkili iletişim yöntemlerini kullanarak ve stratejik olarak uygun ortaklıklar kurarak dünyanın önde gelen gençlik hareketi olarak tanınmalıdır.